عشق بازی من با خدا

بیا خدا را گول بزنیم تو باهاش حرف بزن من فاصله هارو بر میدارم

باید امشب بروم...

http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/1882/5645991-b.jpg

 

گاهی دلم میخواهد بگذارم بروم بی هرچه آشنا
گوشه ی دوری گمنام
حوالی جایی بی اسم
گاهی واقعا خیال میکنم روی دست خداوند مانده ام
خسته اش کرده ام.

[ دو شنبه 4 دی 1391برچسب:باید امشب بروم,,,,

] [ 20:4 ] [ ایناز ]

[ ]