عشق بازی من با خدا

بیا خدا را گول بزنیم تو باهاش حرف بزن من فاصله هارو بر میدارم

وصیتنامه فریدون فروغی...

http://20ist.com/wp-content/uploads/2011/05/Fereydoon-foroghi.jpg

وصیتنامه فریدون فروغی...
بگویید بر گورم بنویسند:
زندگی را دوست داشت
ولی آن را نشناخت...
مهربان بود
ولی مهر نورزید...
طبیعت را دوست داشت
ولی از آن لذت نبرد...
در آبگیر قلبش جنب و جوشی بود
ولی کسی بدان راه نیافت...
در زندگی احساس تنهایی می نمود
ولی هرگز دل به کسی نداد...
و خلاصه بنویسید:
زنده بودن را برای زندگی دوست داشت

نه زندگی را برای زنده بودن...{-35-}{-35-}{-35-}

 

[ شنبه 9 دی 1391برچسب:وصیتنامه فریدون فروغی,,,,

] [ 15:15 ] [ ایناز ]

[ ]