عشق بازی من با خدا

بیا خدا را گول بزنیم تو باهاش حرف بزن من فاصله هارو بر میدارم

وقتی رفتی...

http://upload.tehran98.com/img1/265jtd7ahkruy0pqaz2n.jpg

 

وقتــــــی "رفتــــــی" تا آخــــــر "بــــــرو"

وقتــــــی "مانــــــدی" تا آخــــر "بمــــان"

ایــــــن تــــــن.....خستــــــه ســــــت !


از نیــــــمه رفــــــتن ها.............

از نیــــــمه مانـــــدن ها

 

[ شنبه 9 دی 1391برچسب:وقتی رفتی,,,,

] [ 15:1 ] [ ایناز ]

[ ]